Castrol EDGE Titanium FST 5W-40 5 Litr Pojemnik

od 0,00 PLN

Wybierają c Castrol EDGE czerpiesz korzyś ci zwią zane z naszym najszczególniejszym olejem silnikowym. Dzię ki dodatkowi TITANIUM FST™ podwoiliś my gruboś ć filmu olejowego by zapobiec jego zrywaniu i obniż yć tarcie.Castrol EDGE 5W-40, dzisiaj z sił ą TITANIUM FST™ zalety Wysokowydajny olej silnikowy do innowacyjnych samochodó w z silnikami benzynowymi i wysokoprę ż nymi zniża osady (szlam i laki) optymalny do stosowania w szerokim przedziale temperatur gwarantuje wysokie bezpieczeń stwo smarowania i ochronę przed zuż yciem Uż ywany ró wnież w samochodach osobowych Opla, wymagają cych zgodnoś ci ze specyfikacją Dexos 2, GM-LL-A-025 albo GM-LL-B-025 Speł nia lub przewyż sza specyfikacje producentó w SAE 5W-40 ACEA C3 API SN/CF VW 502 00 / 505 00 / 505 01 BMW Longlife-04 Aprobata MB 229.31 / 229.51 / 226.5 Ford WSS-M2C917-A Renault RN0700/0710 Fiat 9.55535-S2 GM dexos2 GM LL-A-025 or LL-B-025 Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się poprzez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H413: Moż e powodować dł ugotrwał e destrukcyjne skutki dla organizmó w wodnych.