Repertorium czynności tłumacza przysięgłego [Pu/Rtp-1]

od 24,90 PLN

Przedmiotem tej transakcji jest księga Repertorium czynności tłumacza przysięgłego, oprawa twarda kanon, układ stopnie, pojemność 100 kartek, 200 numerowanych stron. Księga posida dziurki do przeciągnięcia sznurka i oplombowania. OPprawa księgi jest trwała i uniemożliwia zamianę kartki, bez zniszczenia oprawy. Treść repertorium określa


Podstawa prawna użytkowania druku:

Dz. U. 2004 r, poz 2702, art 17, punkt 1


Zawartość repertorium:

 1. ilość porządkowa
 2. Data zlecenia
 3. Oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego wykonanie oznaczonego tłumaczenia - Opis tłumaczonego dokumentu
 4. Nazwa, data i oznaczenie dokumentu
 5. Język, w którym sporządzono dokument
 6. Osoba, albo instytucja, która sporządziła dokument
 7. Uwagi o typu, formie i stanie dokumentu - Oznaczenie czynności
 8. typ wykonywanej czynności, język tłumaczenia
 9. ilość stron tłumaczenia
 10. ilość sporządzonych egzemplarzy - Opis tłumaczenia ustnego
 11. Opis tłumaczenia ustnego - data i miejsce
 12. Opis tłumaczenia ustnego - zakres tłumaczenia
 13. Opis tłumaczenia ustnego - czas trwania
 14. Wysokość pobranego wynagrodzenia
 15. Zwrot dokumentu wraz z tłumaczeniem -Informacja o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
 16. data odmowy
 17. określenie organu rządającego tłumaczenia
 18. przyczyna odmowy tłumaczenia